Wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych

Informujemy, że Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 marca do końca miesiąca br. naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Czytaj dalej „Wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych”

Nowe dokumenty

W nawiązaniu do aktualności z dnia 14.02.2019 r. przypominamy, iż od 18.03.2019 r. obowiązują znowelizowane dokumenty określające zasady wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Nowe dokumenty dostępne są w zakładce Dokumenty oraz Aplikuj.

Zwracamy uwagę, że w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy należy podać nr telefonu oraz e-mail do kontaktów roboczych osoby u Przedsiębiorcy.

 

Aktualizacja harmonogramu naborów na I kwartał 2019 r.

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję, iż od 18 do 29 marca 2019 Wyższa Szkoła Techniczna nie będzie prowadziła naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. W miejsce Szkoły w tym okresie nabór prowadzić będzie Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp. k.

W zakładce Nabór został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru obowiązujący od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content