Nowe dokumenty

W nawiązaniu do aktualności z dnia 14.02.2019 r. przypominamy, iż od 18.03.2019 r. obowiązują znowelizowane dokumenty określające zasady wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Nowe dokumenty dostępne są w zakładce Dokumenty oraz Aplikuj.

Zwracamy uwagę, że w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy należy podać nr telefonu oraz e-mail do kontaktów roboczych osoby u Przedsiębiorcy.