Podsumowanie projektu

31 sierpnia 2023 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosiła 175,6 mln zł w tym dofinansowanie 142,9 mln zł.

Projekt trwał ponad 6 lat i stanowił wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w jego realizację. Był wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy to Przedsiębiorcy znaleźli się w centrum systemu i zgodnie ze swoimi potrzebami, samodzielnie wybierali usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników. Skala projektu też mogła onieśmielać ale daliśmy radę! Finalnie, naszym sukcesem jest 7.398 firm, które skorzystały ze wsparcia i 27.795 osób, które wzięły udział w szkoleniach i innych usługach rozwojowych.

Dziękujemy wszystkim Przedsiębiorcom, którzy za naszym pośrednictwem skorzystali z możliwości jakie stwarzają środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wierzymy, że pozyskana wiedza, nowe kwalifikacje i umiejętności są wykorzystywane w Państwa firmach i przyczyniły się do rozwoju.

Dziękujemy również wszystkim Podmiotom, które świadczyły usługi rozwojowe, za Państwa wkład w funkcjonowanie całego systemu, za stałe udoskonalanie i rozszerzanie oferty.

Podziękowania kierujemy także w stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, za okazaną pomoc przy realizacji projektu i elastyczne reagowanie na potrzeby wszystkich podmiotów, które brały w nim udział.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach Funduszu Górnośląskiego!

Biuro Projektu nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2022 (piątek) Biuro Projektu oraz infolinia będą nieczynne a budynek przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach będzie zamknięty.

Ostateczna lista fiszek w naborze 02-05.05.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek w naborze 02-05.05.2023. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do poniedziałku, 15 maja włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 02-05.05.2023

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 02-05.05.2023 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 02.05.2023 r. godz. 08.00 i po godzinie 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy.

Lista fiszek – pobierz plik

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do poniedziałku, 8 maja włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce. Ich złożenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content