Zmiana terminu naboru

Informujemy, że za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy najbliższy nabór do projektu został przeniesiony z dnia 24.12.2019 r. (wtorek) na dzień 23.12.2019 r. (poniedziałek). Godzina rozpoczęcia naboru pozostaje bez zmian.

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 26.11-01.12.2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 26.11-01.12.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Obsług Klienta w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków tj. do dnia 29.11.2019 r. do godz. 15:00.
Dokumenty można również składać w siedzibie biura projektu – Katowice al. Roździeńskiego 188.

Lista fiszek – pobierz plik

Zakończenie naboru fiszek wniosków 26.11-01.12.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 26.11-01.12.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek projektowych.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

Zmiana lokalizacji biura projektu

Uprzejmie informujemy, że od 31 października 2019 r. biuro projektu znajduje się przy al. Roździeńskiego 188. Zapraszamy do Punktu Obsługi na parterze budynku w pokoju 001.

Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Numery telefonów pozostają bez zmian.