Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe

Prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie 1 egzemplarza formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:

 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)- obowiązuje od 21.08.2019
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (doc) – obowiązuje od 24.06.2019
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (aktywny pdf) – zalecany
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (xlsx)
 6. Wzór pełnomocnictwa (doc) – obowiązuje od 01.04.2019
 7. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (doc) – obowiązuje od 01.04.2019
 8. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania (doc) – obowiązuje od 01.04.2019
 9. Oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskimobowiązuje od 01.04.2019
 10. Oświadczenie o samozatrudnieniu (doc) – obowiązuje od 21.02.2020
Dokumenty dodatkowe
 1. Instrukcja składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych (pdf) – obowiązuje od 13.05.2019
 2. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Rodzaje działalności, dla których istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (pdf)
 4. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (pdf)
 5. Lista miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (pdf)
 6. Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR) (pdf)
 7. Instrukcja dla przedsiębiorców dot. zapisów na usługi rozwojowe w BUR (pdf)
 8. Karta weryfikacji dokumentów (pdf) – obowiązuje od 21.08.2019
 9. Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych (pdf)
 Umowa wsparcia
 1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf) – obowiązuje od 21.08.2019
 2. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
 4. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (doc)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (doc)
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy dot. usług stacjonarnych (doc)
 7. Oświadczenie usługodawcy dot. usług stacjonarnych (doc)


Archiwum dokumentów
przejdź do strony