Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe

Prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie 1 egzemplarza podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami

Regulamin naboru do projektu (pdf) – obowiązuje od 21.02.2018

 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc) – obowiązuje od 21.02.2018
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (doc)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (xlsx)
 5. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika (doc) – obowiązuje od 21.02.2018
 6. Oświadczenie Uczestnika projektu (pdf)

Archiwum dokumentówprzejdź do strony

Umowa wsparcia
  1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF wsparcia (pdf) – obowiązuje od 21.02.2018
  2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pdf)
  3. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
  4. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc) – obowiązuje od 21.02.2018
  5. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (doc)

Archiwum dokumentówprzejdź do strony

Dokumenty dodatkowe
   1. Rodzaje działalności, dla których istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (pdf)
   2. Rodzaje działalności wykluczone z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (pdf)
Narzędzie dla uczestników projektu

Zachęcamy do skorzystania z Kalkulatora Podmiotowego Systemu Finansowania, który pomoże określić poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla konkretnego uczestnika.