Dokumenty

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (pdf) – z dnia 29.08.2017 r.

 

Prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie 1 egzemplarza podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami

Dokumenty zgłoszeniowe
 1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (aktywny pdf) – ZALECANY
 3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
 4. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika (aktywny pdf) – ZALECANY
 5. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika (doc)
 6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (doc)
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (xlsx)
 9. Oświadczenie Uczestnika projektu (pdf)
 10. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy (pdf)

Instrukcja dla przedsiębiorców dot. zapisów na usługi rozwojowe w BUR (pdf)

Umowa wsparcia
 1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf)
 2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pdf)
 3. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
 4. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
 5. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (doc)
 6. Oświadczenie o braku powiązań (doc) – nowość!
Dokumenty dodatkowe
 1. Rodzaje działalności, dla których istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (pdf)
 2. Rodzaje działalności wykluczone z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (pdf)
Narzędzie dla uczestników projektu

Zachęcamy do skorzystania z Kalkulatora Podmiotowego Systemu Finansowania, który pomoże określić poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla konkretnego uczestnika.