Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe

Prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie 1 egzemplarza formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:

 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (aktywny pdf) – zalecany
 2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (aktywny pdf) – zalecany
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (doc)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (aktywny pdf) – zalecany
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (xlsx)
 8. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (aktywny pdf) – zalecany, obowiązuje od 12.11.2018
 9. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (doc) – obowiązuje od 12.11.2018
 10. Oświadczenie o nieaplikowaniu (doc) – obowiązuje od 26.11.2018
Dokumenty dodatkowe
 1. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy (pdf)
 2. Rodzaje działalności, dla których istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (pdf)
 3. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (pdf)
 4. Lista miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (pdf)
 5. Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR) (pdf)
 6. Instrukcja dla przedsiębiorców dot. zapisów na usługi rozwojowe w BUR (pdf)
 Umowa wsparcia
 1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf)
 2. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
 4. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (doc)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (doc)


Archiwum dokumentów
przejdź do strony