Archiwum

Archiwum dokumentów

 

 1. Archiwum dokumentów obowiązujących od 31.08.2017 r. do 18.12.2017 r.
    1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
    2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (aktywny pdf)
    3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika (aktywny pdf)
    4. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf)
    5. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
    6. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

   

  Archiwum dokumentów obowiązujących od 19.12.2017 r. do 20.02.2018 r.

    1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
    2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc) –
    3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika (doc)
    4. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF wsparcia (pdf)
    5. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
    6. Oświadczenie POWER (doc)

   

  Archiwum dokumentów obowiązujących od 21.02.2018 r. do 31.08.2018 r.

   1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
   2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
   3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika (doc)
   4. Oświadczenie Uczestnika projektu (pdf)
   5. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF wsparcia (pdf)
   6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pdf)
   7. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
   8. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)

Archiwum dokumentów obowiązujących od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r.

   1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
   2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (doc)

   

 1. Archiwum dokumentów obowiązujących do 17.03.2019 r.
    1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
    2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
    3. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (doc)
    4. Oświadczenie o nieaplikowaniu (doc)
    5. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych (pdf)

    

Archiwum dokumentów obowiązujących do 12.05.2019 r.

   1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
   2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
   3. Karta weryfikacji dokumentów (doc)

   

Archiwum dokumentów obowiązujących do 23.06.2019 r.

   1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
   2. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)
   3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (doc)

   

Archiwum dokumentów obowiązujących do 28.07.2019 r.

    1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
    2. Karta weryfikacji dokumentów (pdf)
    3. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf)

    

  Archiwum dokumentów obowiązujących do 20.08.2019 r.

     1. Regulamin naboru do projektu (pdf)
     2. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (doc)
     3. Karta weryfikacji dokumentów (pdf)
     4. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf)