Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 27-30.09.2022

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 27-30.09.2022 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków złożone przed godziną 8.00 i po godzinie 15.00 w dniach  naboru nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy.

Lista fiszek – pobierz plik

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 30 września włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Ostateczna lista fiszek w naborze 30.08-02.09.2022

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 30.08-02.09.2022. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do poniedziałku, 12 września włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content