Ostateczna lista fiszek w naborze 20-23.12.2022

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 20-23.12.2022. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku, 3 stycznia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Korekta podstawowej listy fiszek wniosków w ramach naboru 20-23.12.2022

Poniżej zamieszczamy korektę podstawowej listy fiszek wniosków w ramach rundy naboru 20-23.12.2022 r. Informujemy, że korekta listy dotyczy wyłącznie listy rezerwowej.

Lista fiszek – pobierz plik

Korekta podstawowej listy fiszek  nie wpływa na termin złożenia dokumentów dla fiszek objętych alokacją i zakwalifikowanych w ramach wartości dofinansowania.

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 23 grudnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

W dniu 23 grudnia (piątek) Biuro Projektu oraz infolinia będą nieczynne a budynek przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach będzie zamknięty.

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 20-23.12.2022

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 20-23.12.2022 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków złożone przed godziną 8.00 i po godzinie 15.00 w dniach  naboru nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 23 grudnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

W dniu 23 grudnia (piątek) Biuro Projektu oraz infolinia będą nieczynne a budynek przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach będzie zamknięty.

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Ostateczny termin zakończenia usług

Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2023 r. W związku z powyższym dla naboru odbywającego się w terminie 20-23.12.2022, ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych ustalono na dzień 30.04.2023 r.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content