Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 03-08.09.2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 03-08.09.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków tj. do dnia 06.09.2019 r.

Lista fiszek – pobierz plik

Zakończenie naboru fiszek wniosków 03-08.09.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 03-08.08.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek projektowych.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.