Nowe wzory dokumentów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 53 Komitetu Sterującego PSF, od dnia 12.11.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru do projektu oraz wzór Formularza dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową.

Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 12 listopada br. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.