Nowe wzory dokumentów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 54 Komitetu Sterującego PSF, od dnia 26.11.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru do projektu oraz  Oświadczenie o nieaplikowaniu.

W szczególności zwracamy uwagę, iż w przypadku spółek osobowych tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej zaświadczenia z ZUS oraz US należy złożyć osobno dla spółki oraz osobno dla wspólników. Także w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników.

Ponadto, Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na jeden miesiąc i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wraz z dokumentacją zgłoszeniową należy złożyć oświadczenie o braku równoczesnego aplikowania do innych Operatorów na dofinansowanie identycznych usług rozwojowych dla tych samych pracowników.

Nowe wzory dokumentów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 53 Komitetu Sterującego PSF, od dnia 12.11.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru do projektu oraz wzór Formularza dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową.

Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 12 listopada br. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content