Nowe wzory dokumentów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 54 Komitetu Sterującego PSF, od dnia 26.11.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru do projektu oraz  Oświadczenie o nieaplikowaniu.

W szczególności zwracamy uwagę, iż w przypadku spółek osobowych tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej zaświadczenia z ZUS oraz US należy złożyć osobno dla spółki oraz osobno dla wspólników. Także w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników.

Ponadto, Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na jeden miesiąc i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wraz z dokumentacją zgłoszeniową należy złożyć oświadczenie o braku równoczesnego aplikowania do innych Operatorów na dofinansowanie identycznych usług rozwojowych dla tych samych pracowników.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content