Ostateczna lista fiszek w naborze 23-26.02.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 23-26.02.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie:

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.320.000 zł. Podstawowa lista fiszek opiewała na kwotę 1.414.278,13 zł ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie pomimo przekroczenia dostępnej kwoty alokacji.

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze. Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 1.345.234,13 zł.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content