Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 25-28.01.2022

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 25-28.01.2022 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 25.01.2022 r. godz. 08.00 oraz po godz. 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Przypominamy, że od 17.01.2022 r. obowiązują nowe wzory dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 28 stycznia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Jak wypełnić dane za ostatni okres sprawozdawczy?

Przypominamy, że w celu prawidłowego określania przez przedsiębiorców w ramach PSF w woj. śląskim wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość na zasadach uproszczonych za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień dokonania spisu z natury (remanentu) na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia.

Mając na uwadze powyższe od 01.01.2022 r. w tabeli D.1. Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy „w ostatnim okresie sprawozdawczym” należy wykazać dane za rok 2021.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość w oparciu o ustawę o rachunkowości za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień następujący nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego, tj. co do zasady 31 marca (jeżeli dniem bilansowym jest 31 grudnia).

Aktualizacja dokumentów

Informujemy, że 17 stycznia 2022 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami.
Nowe wzory dokumentów obowiązują dla naborów PSF od 18.01.2022. 

Najbliższy nabór do projektu rozpocznie się 25.01.2022 o godz. 8.00.

Lista zmienionych dokumentów obejmuje:

Zakres zmian został wskazany TUTAJ

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content