Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 22-25.06.2021

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 22.06.2021 r. godz. 08.00 oraz po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 30 czerwca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zmiana terminu naboru fiszek

Informujemy, że zaplanowany na ten tydzień nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych został przełożony na przyszły tydzień, tj. na dni od 22 do 25 czerwca 2021, z uwagi na przedłużające się prace w infrastrukturze technicznej SEKAP.

Szczegóły na stronie WUP Katowice

Komunikat w sprawie dnia wolnego

Informujemy, że 4 czerwca 2021 (piątek) biuro projektu będzie nieczynne. Powyższy dzień wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników spółki w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content