Zmiany dot. pełnomocnictw

Informujemy, że dla wszystkich umów wsparcia podpisywanych od dnia 28.12.2017 r. oraz dla wniosków o rozliczenie usług rozwojowych składanych od dnia 28.12.2017 r. ulegają zmianie wymogi Operatora w zakresie przyjmowanych pełnomocnictw.

W treści samego pełnomocnictwa muszą znaleźć się dane zarówno pełnomocnika jak i osoby udzielającej tj. nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania. Ponadto, Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Proces blokowania Karty Usługi

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR) od dnia 8 stycznia 2018 r. będzie uruchamiać proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry – blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych

Dni bez naboru wniosków

Z uwagi na zmiany w harmonogramie pracy w grudniu 2017 roku i w styczniu 2018 roku uprzejmie informujemy, że w tym roku dokumenty można składać do 21 grudnia. Po Nowym Roku zapraszamy ponownie od 8 stycznia.

Harmonogram pracy w Projekcie Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim:

Dni bez naboru w projekcie:
22.12.2017 (Główne biuro projektu i POK w Katowicach na ul. Sokolskiej oraz infolinia nieczynne)
27.12.2017 (Główne biuro projektu i infolinia czynne 7.00 – 15.00,  POK w Jastrzębiu Zdroju czynny 8.00 – 12.00)
28.12.2017 (Główne biuro projektu i infolinia czynne 7.00 – 15.00, POK w Jastrzębiu Zdroju czynny 8.00 – 12.00)
29.12.2017 (Główne biuro projektu i infolinia czynne 7.00 – 15.00)
02.01.2018 (Główne biuro projektu i POK w Katowicach na ul. Sokolskiej oraz infolinia nieczynne)
03.01.2018 (Główne biuro projektu i infolinia czynne 7.00 – 15.00)
04.01.2018 (Główne biuro projektu i infolinia czynne 7.00 – 15.00)
05.01.2018 (Główne biuro projektu i infolinia czynne 7.00 – 15.00)

Pozostałe Punkty Obsługi Klienta – czynne w standardowych godzinach.
Przedsiębiorco przypominamy! Dni bez naboru w Projekcie oznaczają, że termin weryfikacji formularza zgłoszeniowego rozpocznie się w pierwszym dniu naboru tj. 08.01.2018 r.!

Styczeń – zmiany w harmonogramie pracy

Informujemy, iż dzień 2 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Oddziału w Katowicach Funduszu Górnośląskiego S.A. w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. u na podstawie art. 129 i 130 § 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Jednocześnie informujemy, że w dniach: 3-5.01.2018 r., zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone dodatkowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content