Styczeń – zmiany w harmonogramie pracy

Informujemy, iż dzień 2 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Oddziału w Katowicach Funduszu Górnośląskiego S.A. w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. u na podstawie art. 129 i 130 § 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Jednocześnie informujemy, że w dniach: 3-5.01.2018 r., zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone dodatkowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.