Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 14-17.04.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 14-17.04.2020 r.

Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 14-17.04.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 14.04.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku 21 kwietnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Realizacja usług rozwojowych w czasie epidemii

Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju i obowiązujące w związku z tym ograniczenia, istnieje możliwość przesuwania zaplanowanych terminów usług rozwojowych. Zmiany terminów mogą wykraczać poza 6 miesięcy licząc od daty złożenia fiszki.

Ponadto, tam gdzie jest to możliwe, istnieje opcja przekształcenia usługi stacjonarnej w usługę świadczoną zdalnie, zgodnie z wytycznymi PARP w tym zakresie.

Przypominamy, że Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania Operatora o zmianach przed ich wystąpieniem.

FAQ do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nt. Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług.

Zestawienie pytań i odpowiedzi znajdziecie Państwo pod linkiem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/faq-do-aktualnosci-bur-zwiazanych-z-pandemia

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content