Realizacja usług rozwojowych w czasie epidemii

Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju i obowiązujące w związku z tym ograniczenia, istnieje możliwość przesuwania zaplanowanych terminów usług rozwojowych. Zmiany terminów mogą wykraczać poza 6 miesięcy licząc od daty złożenia fiszki.

Ponadto, tam gdzie jest to możliwe, istnieje opcja przekształcenia usługi stacjonarnej w usługę świadczoną zdalnie, zgodnie z wytycznymi PARP w tym zakresie.

Przypominamy, że Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania Operatora o zmianach przed ich wystąpieniem.