Ostateczna lista fiszek w naborze 20-23.04.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 20-23.04.2021. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora. Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 5 maja włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 20-23.04.2021

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 20.04.2021 r. godz. 08.00 oraz po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do poniedziałku, 26 kwietnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Późniejsza publikacja list rankingowych PSF

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w związku z bardzo dużą liczbą przesyłanych do Operatorów fiszek oraz potrzebą dodatkowej krzyżowej weryfikacji liczby fiszek przekazanych do Operatora w celu uniknięcia sytuacji pominięcia jakiejkolwiek fiszki, publikacja list rankingowych w ramach PSF przez Operatorów może ulec wydłużeniu.

Komunikat WUP

Zakończenie naboru fiszek wniosków 20-23.04.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 20-23.04.2021 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Podstawowa lista fiszek zostanie opublikowana po ich zarejestrowaniu.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

Zwiększenie alokacji w projektach PSF

Informujemy, że w związku z awarią platformy SEKAP, w wyniku której anulowane zostały nabory PSF rozpoczynające się 23 oraz 30 marca 2021, zwiększono alokację w naborach do projektów PSF:

  • „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” (FG 1),
  • „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2),
  • „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2” (WST 2),
  • „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD),
  • „Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania” (CSD 2).

Fundusz Górnośląski zwiększy alokację w ramach trzech kolejnych rund naborów FG 1:

  1. 20-23 kwietnia 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN);
  2. 18-21 maja 2021 (nowa alokacja 2.136.000,00 PLN);
  3. 15-18 czerwca 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN).

Czytaj więcej

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content