Zwiększenie alokacji w projektach PSF

Informujemy, że w związku z awarią platformy SEKAP, w wyniku której anulowane zostały nabory PSF rozpoczynające się 23 oraz 30 marca 2021, zwiększono alokację w naborach do projektów PSF:

  • „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” (FG 1),
  • „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2),
  • „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2” (WST 2),
  • „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD),
  • „Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania” (CSD 2).

Fundusz Górnośląski zwiększy alokację w ramach trzech kolejnych rund naborów FG 1:

  1. 20-23 kwietnia 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN);
  2. 18-21 maja 2021 (nowa alokacja 2.136.000,00 PLN);
  3. 15-18 czerwca 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN).

Czytaj więcej