Spotkanie informacyjne dot. definicji MŚP

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zapraszamy na bezpłatne spotkanie  pt. „MŚP czyli kto? Ustalanie statusu przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną / pomoc de minimis  w świetle europejskiej definicji”.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach dnia 02.08.2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00.

Szczegóły na stronie internetowej EEN.

RODO

Publikujemy klauzulę informacyjną nt. RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016).

Przejdź do klauzuli informacyjnej

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content