O projekcie

Fundusz Górnośląski S.A.  w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn.  „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” o wartości 175.592.783,28 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 142.927.207,42 zł.
Okres realizacji projektu – od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Zakłada się udział w projekcie 4.707 MŚP i 19.744 osób. Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe woj. śląskie i będzie realizowany w latach 2017-2023. Fundusz Górnośląski S.A. pełni funkcję Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim. Operator ma za zadanie organizowanie promocji, rekrutację, podpisywanie umów wsparcia oraz wypłacanie środków finansowych.


RODO
klauzula informacyjna

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content