O projekcie

Fundusz Górnośląski S.A.  w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn.  „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” o wartości 179.999.647,71 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 142.927.231,98 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Zakłada się udział w projekcie 4.677 MŚP i 19.717 osób. Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe woj. śląskie i będzie realizowany w latach 2017-2023. Fundusz Górnośląski S.A. pełni funkcję Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim. Operator ma za zadanie organizowanie promocji, rekrutację, podpisywanie umów wsparcia oraz wypłacanie środków finansowych.


RODO
klauzula informacyjna

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content