Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 19-22.05.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-22.05.2020 r.

Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 19-22.05.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.05.2020 r., godz. 8.00 lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do czwartku 21 maja włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content