Aktualizacja harmonogramu naborów PSF – nowe projekty

Informujemy o aktualizacji harmonogramu naborów w ramach PSF w zakresie nowych projektów PSF. Kwota środków na poszczególne rundy naborów w ramach nowych projektów PSF nie została jeszcze ustalona.