Zwiększenie alokacji w projektach PSF

Informujemy, że w związku z awarią platformy SEKAP, w wyniku której anulowane zostały nabory PSF rozpoczynające się 23 oraz 30 marca 2021, zwiększono alokację w naborach do projektów PSF:

  • „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” (FG 1),
  • „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2),
  • „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2” (WST 2),
  • „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD),
  • „Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania” (CSD 2).

Fundusz Górnośląski zwiększy alokację w ramach trzech kolejnych rund naborów FG 1:

  1. 20-23 kwietnia 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN);
  2. 18-21 maja 2021 (nowa alokacja 2.136.000,00 PLN);
  3. 15-18 czerwca 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN).

Czytaj więcej

Ostateczna lista fiszek w naborze 23-26.02.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 23-26.02.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie:

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.320.000 zł. Podstawowa lista fiszek opiewała na kwotę 1.414.278,13 zł ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie pomimo przekroczenia dostępnej kwoty alokacji.

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze. Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 1.345.234,13 zł.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 23-26.02.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 23-26.02.2021 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 23.02.2021 r., godz. 08.00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 26 lutego włącznie. Liczy się data nadania/stempla.