Zakończenie naboru fiszek wniosków 06-11.08.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 06-11.08.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

Nowe dokumenty obowiązujące od 29.07.2019

W związku z przyjęciem w dniu 29 lipca br. Uchwały Komitetu Sterującego PSF nr 65  w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty.

  1. Regulamin naboru do projektu
  2. Karta weryfikacji dokumentów
  3. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych

Nowe wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty oraz Aplikuj

Zmiany w procedurze naboru fiszek wniosków

Informujemy, że od 30 lipca 2019 obowiązują nowe zasady naboru fiszek tzn.:

  • Nabory fiszek będą rozpoczynać się we wtorki. Harmonogram znajduje się TUTAJ
  • Nabory fiszek będą podzielone na godziny. Podział znajduje się TUTAJ
  • Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy.