Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 19-22.05.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-22.05.2020 r.

Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 19-22.05.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.05.2020 r., godz. 8.00 lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do czwartku 21 maja włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 14-17.04.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 14-17.04.2020 r.

Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 14-17.04.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 14.04.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku 21 kwietnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Realizacja usług rozwojowych w czasie epidemii

Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju i obowiązujące w związku z tym ograniczenia, istnieje możliwość przesuwania zaplanowanych terminów usług rozwojowych. Zmiany terminów mogą wykraczać poza 6 miesięcy licząc od daty złożenia fiszki.

Ponadto, tam gdzie jest to możliwe, istnieje opcja przekształcenia usługi stacjonarnej w usługę świadczoną zdalnie, zgodnie z wytycznymi PARP w tym zakresie.

Przypominamy, że Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania Operatora o zmianach przed ich wystąpieniem.