Nowe dokumenty obowiązujące od 29.07.2019

W związku z przyjęciem w dniu 29 lipca br. Uchwały Komitetu Sterującego PSF nr 65  w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty.

  1. Regulamin naboru do projektu
  2. Karta weryfikacji dokumentów
  3. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych

Nowe wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty oraz Aplikuj

Zmiany w procedurze naboru fiszek wniosków

Informujemy, że od 30 lipca 2019 obowiązują nowe zasady naboru fiszek tzn.:

  • Nabory fiszek będą rozpoczynać się we wtorki. Harmonogram znajduje się TUTAJ
  • Nabory fiszek będą podzielone na godziny. Podział znajduje się TUTAJ
  • Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy.

Zwiększenie kwoty alokacji rund naborów

Informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 30 lipca 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków.

W ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” zmiana dotyczy zwiększenia alokacji o 200 tys. zł na daną rundę naboru do 2 mln 200 tys. zł. Liczba rund naborów pozostaje bez zmian.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WUP.

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-12.07.2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 08-12.07.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru tj. 08.07.2019 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek wniosków – pobierz plik

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content