Podsumowanie projektu

31 sierpnia 2023 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosiła 175,6 mln zł w tym dofinansowanie 142,9 mln zł.

Projekt trwał ponad 6 lat i stanowił wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w jego realizację. Był wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy to Przedsiębiorcy znaleźli się w centrum systemu i zgodnie ze swoimi potrzebami, samodzielnie wybierali usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników. Skala projektu też mogła onieśmielać ale daliśmy radę! Finalnie, naszym sukcesem jest 7.398 firm, które skorzystały ze wsparcia i 27.795 osób, które wzięły udział w szkoleniach i innych usługach rozwojowych.

Dziękujemy wszystkim Przedsiębiorcom, którzy za naszym pośrednictwem skorzystali z możliwości jakie stwarzają środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wierzymy, że pozyskana wiedza, nowe kwalifikacje i umiejętności są wykorzystywane w Państwa firmach i przyczyniły się do rozwoju.

Dziękujemy również wszystkim Podmiotom, które świadczyły usługi rozwojowe, za Państwa wkład w funkcjonowanie całego systemu, za stałe udoskonalanie i rozszerzanie oferty.

Podziękowania kierujemy także w stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, za okazaną pomoc przy realizacji projektu i elastyczne reagowanie na potrzeby wszystkich podmiotów, które brały w nim udział.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach Funduszu Górnośląskiego!

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content