Grudzień – zmiany w harmonogramie pracy

Informujemy, iż dzień 22 grudnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Oddziału w Katowicach Funduszu Górnośląskiego S.A. w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. u na podstawie art. 129 i 130 § 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W okresie międzyświątecznym( 27-29.12.2017), pracownicy projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” są do dyspozycji od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, że w dniach: 22.12.2017 oraz 27-29.12.2017 r., zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone planowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.