Aktualizacja dokumentów

Informujemy, że 17 stycznia 2022 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami.
Nowe wzory dokumentów obowiązują dla naborów PSF od 18.01.2022. 

Najbliższy nabór do projektu rozpocznie się 25.01.2022 o godz. 8.00.

Lista zmienionych dokumentów obejmuje:

Zakres zmian został wskazany TUTAJ