Nabór

Nabór do projektu

Fundusz Górnośląski S.A. jako Regionalny Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim prowadzi nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Harmonogram naborów w I kwartale 2019 r.:

Legenda:
FG – Fundusz Górnośląski S.A.
WSTWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
DR KURNCentrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.
RIPHRegionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy:  MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.; Akademia WSB; WASKO S.A. Gliwice)
ARRAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (partnerzy:  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting Sp. z o.o.)

Operator Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach (GAPiR) prowadzi nabór w trybie ciągłym.

Jak uzyskać wsparcie na usługi rozwojowe?

  1. Zarejestruj bezpłatnie firmę oraz swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)  uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
  2. Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
  3. Wypełnij i złóż dokumenty zgłoszeniowe w Funduszu Górnośląskim S.A.
  4. Wyliczamy wkład własny i podpisujemy z Tobą umowę wsparcia.
  5. Wpłać wkład własny na wskazane konto Funduszu Górnośląskiego S.A. i zapisz się na wybraną usługę w BUR.
  6. Bierz udział w usługach rozwojowych.
  7. Wypełnij ankietę oceniającą usługę i złóż do nas wniosek rozliczeniowy.
  8. Płacimy firmie realizującej usługi rozwojowe za Twoją fakturę, ze środków dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.

Wymaganymi dokumentami do ubiegania się o wsparcie jest:

  1. formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na jeden miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.

Zmienna kwota przeliczeniowa – jest to wartość używana do wyliczenia maksymalnej proponowanej kwoty dofinansowania przypadającej na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF. Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalana jest przez Komitet Sterujący PSF w drodze uchwały. Informujemy, że obecnie kwota ta wynosi 7.500 PLN, zgodnie z uchwałą nr 7 KS PSF z dnia 11 maja 2017 r.

Pełna dokumentacja do projektu

Aplikuj!