WAŻNY KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13 kwietnia 2018 r. od godziny 17.00 do dnia 15 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00 zaplanowano przerwę techniczną w funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych.

Prosimy wszystkich naszych Klientów, których szkolenia będą odbywały się w najbliższą sobotę i niedzielę, aby zdążyli przed przerwą techniczną zapisać się na usługi z wykorzystaniem nadanego ID wsparcia. Brak zapisu na usługę w BUR będzie niestety skutkował brakiem możliwości rozliczenia takiej usługi.

W razie problemów prosimy o kontakt o pracownikami, z którymi podpisywali Państwo umowy wsparcia lub pod numerem infolinii. Numery telefonów do pracowników znajdują się w zakładce Zespół na stronie www.bur.fgsa.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć co najmniej na 14 dni roboczych przed szkoleniem

Wyjaśniamy jak należy policzyć właściwie termin na złożenie formularza zgłoszeniowego.

Jeśli Twoje szkolenie zaplanowane jest na 25 kwietnia to musisz złożyć do nas Swoje zgłoszenie najpóźniej 9 kwietnia. Od dnia złożenia (licząc łącznie z tym dniem) musi minąć 14 dni roboczych. Szkolenie może rozpocząć się w kolejnym – 15 dniu roboczym. Przypominamy, że dni robocze to także soboty. Natomiast do dni roboczych nie wliczają się niedziele i święta – „czerwone dni z kalendarza”.

Zapraszamy!

 

Dni bez naboru w marcu i kwietniu 2018

Przypominamy, że 30 marca 2018 r. został zaplanowany jako dzień bez naboru wniosków.

Jednocześnie informujemy, że w dniach: 3-6 kwietnia 2018 r., zgodnie z pkt 55e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone dodatkowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.

WAŻNE – Nowe wzory dokumentów

Od dzisiaj formularze zgłoszeniowe należy składać na nowych wzorach.
Obowiązuje także zmieniony Regulamin naboru do projektu oraz główny dokument jakim jest Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim.

Nowością w zmienionych dokumentach jest dodatkowy bonus dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Jakie to miasta można dowiedzieć się z dokumentu zamieszczonego na naszej stronie w zakładce Dokumenty.