Wznowienie naboru fiszek w projekcie

W związku z uwolnieniem środków finansowych, w terminie 2-5 maja 2023 odbędzie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (FG1). Rozpoczęcie naboru 2 maja 2023, godz. 8:00.

  • Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to  1,1 mln zł.
  • Termin rozpoczęcia usług najwcześniej od 02.06.2023 r. (1 miesiąc od przesłania fiszki wniosku).
  • Ostateczny termin zakończenia usług dla tego naboru to 15.07.2023 r.

Zalecamy złożenie z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, w szczególności dla usług rozpoczynających się 1 miesiąc po przesłaniu fiszki. Ich złożenie umożliwi podpisanie umowy o dofinansowanie przed rozpoczęciem usługi.

Wejście do budynku w Katowicach

Informujemy, że z uwagi na trwające prace remontowe zamknięte zostało główne wejście do budynku przy alei Roździeńskiego 188 w Katowicach. Prosimy o kierowanie się do wejścia od strony parkingu wewnętrznego. Szczegóły na załączonym zdjęciu.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Dodatkowy nabór fiszek do projektu

Informujemy, że w związku z uwolnieniem środków w projekcie, w dniach 02-05.05.2023 r. planowany jest dodatkowy nabór fiszek. W chwili obecnej trwają ustalenia z IP RPO WSL – WUP dot. okresu realizacji projektu, a tym samym ostatecznego terminu zakończenia usług rozwojowych. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

Zachęcamy do przesyłania fiszek wniosków.

Ostateczna lista fiszek w naborze 28.02-03.03.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek w naborze 28.02-03.03.2023. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Zaplanowana kwota alokacji wynosiła 1 mln zł. Z uwagi na kończące się środki w projekcie zakwalifikowano fiszki na większą kwotę – obejmującą oszczędności z wcześniej podpisanych umów.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 10 marca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content