Osobiste składanie dokumentów zgłoszeniowych

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru do projektu dopuszczalne jest składanie jednorazowo jednego kompletu dokumentów zgłoszeniowych przez Przedsiębiorcę lub jego Pełnomocnika.

Pełnomocnik, przy składaniu dokumentów zgłoszeniowych, jest zobowiązany do przedstawienia pracownikowi Operatora oryginału Pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, udzielonym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy, zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu naboru.

Wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych

Informujemy, że Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 marca do końca miesiąca br. naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Czytaj dalej Wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych