Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, iż od dnia 31 marca 2020 roku fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

Komunikat WUP

Nabory dedykowane dla samozatrudnionych

Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym.

Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. wsparcie w ramach naborów przeznaczonych dla samozatrudnioonych.

W związku z powyższym w ramach ww. naborów dedykowanych wprowadzone zostało obligatoryjne Oświadczenie o samozatrudnieniu.

Pobierz plik

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 18-21.02.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 18-21.02.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji dla rundy naboru. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru tj. 18.02.2020 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Obsług Klienta w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania listy fiszek wniosków tj. do dnia 20.02.2020 r. (czwartek) do godz. 15:00. Dokumenty można również składać w siedzibie biura projektu – Katowice al. Roździeńskiego 188.

Lista fiszek – pobierz plik

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 28-31.01.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 28-31.01.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji dla rundy naboru. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Obsług Klienta w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania listy fiszek wniosków tj. do dnia 04.02.2020 r. (wtorek) do godz. 15:00. Dokumenty można również składać w siedzibie biura projektu – Katowice al. Roździeńskiego 188.

Lista fiszek – pobierz plik