Zmiana Harmonogramu naboru

Informujemy, że 1 września 2020 roku nastąpiła zmiana Harmonogramu naboru wniosków do PSF. Zastąpiono nabory dedykowane dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z PSF naborami dla wszystkich MŚP.

Zmiana dotyczy naszego projektu (FG1) oraz projektu FG2 „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”.

Przyczyną jest znaczący spadek zainteresowania naborami dedykowanymi dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w ramach PSF. Chęć dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców wsparcia w związku z pandemią COVID 19.

Harmonogram naborów – przejdź do strony WUP

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 11-14.08.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 11-14.08.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 11.08.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do środy, 19 sierpnia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 14-17.07.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 14-17.07.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 14-17.07.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 14.07.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do wtorku, 21 lipca włącznie. Liczy się data nadania/stempla.