Zakończenie naboru fiszek wniosków 20-23.04.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 20-23.04.2021 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Podstawowa lista fiszek zostanie opublikowana po ich zarejestrowaniu.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

Zwiększenie alokacji w projektach PSF

Informujemy, że w związku z awarią platformy SEKAP, w wyniku której anulowane zostały nabory PSF rozpoczynające się 23 oraz 30 marca 2021, zwiększono alokację w naborach do projektów PSF:

  • „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” (FG 1),
  • „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2),
  • „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2” (WST 2),
  • „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD),
  • „Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania” (CSD 2).

Fundusz Górnośląski zwiększy alokację w ramach trzech kolejnych rund naborów FG 1:

  1. 20-23 kwietnia 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN);
  2. 18-21 maja 2021 (nowa alokacja 2.136.000,00 PLN);
  3. 15-18 czerwca 2021 (nowa alokacja 4.212.000,00 PLN).

Czytaj więcej

Ostateczna lista fiszek w naborze 23-26.02.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 23-26.02.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie:

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.320.000 zł. Podstawowa lista fiszek opiewała na kwotę 1.414.278,13 zł ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie pomimo przekroczenia dostępnej kwoty alokacji.

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze. Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 1.345.234,13 zł.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik