Zwiększenie kwoty alokacji rund naborów

Informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 30 lipca 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków.

W ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” zmiana dotyczy zwiększenia alokacji o 200 tys. zł na daną rundę naboru do 2 mln 200 tys. zł. Liczba rund naborów pozostaje bez zmian.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WUP.

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 08-12.07.2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 08-12.07.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru tj. 08.07.2019 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek wniosków – pobierz plik

Lista fiszek będzie ogłoszona 9 lipca

Informujemy, że ze względu na bardzo dużą liczbę przesłanych fiszek, lista tych które mieszczą się w alokacji naboru będzie ogłoszona w dniu jutrzejszym, tj. 9 lipca.

Jednocześnie przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 2 dni roboczych od przesłania fiszki (art. 2, ust. 4, pkt 15 Regulaminu rekrutacji), tj. do środy 10.07.

Zakończenie naboru fiszek wniosków 08-12.07.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 08-12.07.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym po godz. 15.00. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.