Zostaliśmy operatorem PSF

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Funduszu Górnośląskiego S.A. pn. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” o wartości 179.999.647,71 zł. w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO WSL.

Projekt ten skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Fundusz Górnośląski S.A. będzie pełnił funkcję Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim. Operator ma za zadanie organizowanie promocji, rekrutację, podpisywanie umów wsparcia oraz wypłacanie środków finansowych.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content