Aktualizacja harmonogramu naborów na I kwartał 2019 r.

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję, iż od 18 do 29 marca 2019 Wyższa Szkoła Techniczna nie będzie prowadziła naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. W miejsce Szkoły w tym okresie nabór prowadzić będzie Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp. k.

W zakładce Nabór został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru obowiązujący od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.