Wzory dokumentów od 21 lutego 2018 r.

Informujemy, że od 21 lutego br. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 21 lutego br. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Zwracamy Państwa uwagę na obowiązek podania uzasadnienia wyboru usługi rozwojowej dla każdej usługi.

Wzory dokumentów od 21.02.2018 r.