WAŻNE – Nowe wzory dokumentów

Od dzisiaj formularze zgłoszeniowe należy składać na nowych wzorach.
Obowiązuje także zmieniony Regulamin naboru do projektu oraz główny dokument jakim jest Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim.

Nowością w zmienionych dokumentach jest dodatkowy bonus dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Jakie to miasta można dowiedzieć się z dokumentu zamieszczonego na naszej stronie w zakładce Dokumenty.