Aktualizacja dokumentów

Informujemy, że 13.02.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Aktualizacji podlegają również dokumenty projektowe, które zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej.

Nowe wzory dokumentów zaczną obowiązywać od dnia 21.02.2018 r.