Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US

Przypominamy, że od września 2018 r. obowiązkowymi załącznikami do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US.

W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content