Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US

Przypominamy, że od września 2018 r. obowiązkowymi załącznikami do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US.

W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Wzory dokumentów od 1 września 2018

Informujemy, że od 1 września br. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 1 września br. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Wzory dokumentów od 01.09.2018 r.

Czytaj dalej Wzory dokumentów od 1 września 2018

Spotkanie informacyjne dot. definicji MŚP

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zapraszamy na bezpłatne spotkanie  pt. „MŚP czyli kto? Ustalanie statusu przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną / pomoc de minimis  w świetle europejskiej definicji”.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach dnia 02.08.2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00.

Szczegóły na stronie internetowej EEN.

RODO

Publikujemy klauzulę informacyjną nt. RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016).

Przejdź do klauzuli informacyjnej

Pracownik o niskich kwalifikacjach

Przypominamy, że termin „pracownik o niskich kwalifikacjach” oznacza osobę posiadającą wykształcenie gimnazjalne/ ponadgimnazjalne/ średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa.