Nowe dokumenty obowiązujące od 24.06.2019

W związku z przyjęciem w dniu 24 czerwca br. na posiedzeniu Komitetu Sterującego PSF Uchwały nr 63 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty.

  1. Regulamin naboru do projektu.
  2. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy.
  3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Nowe wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty oraz Aplikuj.