Nowe wzory dokumentów

W nawiązaniu do aktualności z dnia 09.05.2019 r. przypominamy, iż od 13.05.2019 r. obowiązują nowe zasady naboru do projektu w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.

Zaktualizowane wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty oraz Aplikuj.

Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony przedsiębiorców względem zasad przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych przez Operatora PSF, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Fundusz Górnośląski S.A. informują, iż zasady naboru wniosków do projektów nie przewidują prowadzenia tzw. list kolejkowych. Powyższe oznacza, że jakiekolwiek tego typu listy nie są honorowane przez Operatora w procesie naboru.

Procedura rekrutacyjna odbywa się w oparciu o postanowienia dokumentów projektowych obowiązujących na dzień złożenia wniosku, zgodnie z zapisami obowiązującego Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.