Zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

  • Liczebność grup szkoleniowych.
  • Zmiana w sposobie potwierdzania wykonania usługi doradczej
  • Rejestrowanie/Nagrywanie

Szczegóły dostępne są na stronie Bazy Usług Rozwojowych.
Prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentów.