Zmiana Harmonogramu naboru

Informujemy, że 1 września 2020 roku nastąpiła zmiana Harmonogramu naboru wniosków do PSF. Zastąpiono nabory dedykowane dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z PSF naborami dla wszystkich MŚP.

Zmiana dotyczy naszego projektu (FG1) oraz projektu FG2 „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”.

Przyczyną jest znaczący spadek zainteresowania naborami dedykowanymi dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w ramach PSF. Chęć dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców wsparcia w związku z pandemią COVID 19.

Harmonogram naborów – przejdź do strony WUP