Przeniesienie naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych

Informujemy, że z powodu prowadzenia prac serwisowych na platformie SEKAP nabór fiszek do projektu zaplanowany od 29 października do 3 listopada 2019 r. został przeniesiony na późniejszy termin tj. od 26 listopada do 1 grudnia 2019 r.

Nabór prowadzony będzie dla wszystkich MŚP, a kwota dostępnych środków przewidziana na nabór zostanie podwojona i będzie wynosiła 4,8 mln zł.