Dwie godziny dla Rodziny

Akcja „Dwie godziny dla Rodziny” jest częścią obchodów w Polsce „Międzynarodowego Dnia Rodziny”, ustanowionego przez ONZ. Promuje spędzanie wartościowego czasu z bliskimi oraz pogłębianie więzi międzypokoleniowych.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. podjął decyzję o włączeniu się do akcji. 15 maja 2019 r. (środa) Fundusz Górnośląski S.A. skróci dzień pracy o symboliczne 2 godziny, w celu podarowania pracownikom czasu dla najbliższych.

Jednocześnie mając na względzie dobro naszych klientów zapewniamy, iż w oparciu o dyżury pracowników, Fundusz pozostaje otwarty dla interesantów w niezmienionym wymiarze czasu.