Anulowanie naboru fiszek PSF prowadzonego w okresie 21-24.01.2020

Z uwagi na niedostępność platformy SEKAP, zgodnie z zapisami § 2 pkt 4 ust. 9 Regulaminu naboru do projektu, anulowany zostaje nabór fiszek PSF prowadzony w okresie 21-24.01.2020 roku.

Komunikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępny jest tutaj.

Termin  powtórzenia anulowanego naboru fiszek zostanie podany wkrótce.