Osobiste składanie dokumentów zgłoszeniowych

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru do projektu dopuszczalne jest składanie jednorazowo jednego kompletu dokumentów zgłoszeniowych przez Przedsiębiorcę lub jego Pełnomocnika.

Pełnomocnik, przy składaniu dokumentów zgłoszeniowych, jest zobowiązany do przedstawienia pracownikowi Operatora oryginału Pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, udzielonym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy, zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu naboru.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content