Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w trakcie naboru

Informujemy, że zgodnie z zapisami Opisu systemu wdrażania PSF, wszystkie Punkty Obsługi Klientów będą przyjmować dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorców:

  • pierwszego dnia każdej rundy naboru w godzinach od 12.00 do 17.00;
  • w pozostałe dni robocze danej rundy naboru w godzinach od 9.00 do 17.00.