Ważny komunikat

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. pełniąc rolę Operatora PSF nie współpracuje z żadnymi firmami szkoleniowymi i osobami, reprezentującymi takie firmy oraz osobami świadczącymi usługi w zakresie pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe. Powoływanie się na współpracę z FG S.A. przez osoby i firmy świadczące usługi szkoleniowe i doradcze jest nieuprawnione. Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na usługi rozwojowe oraz ich rozliczenia można uzyskać bezpłatnie pod nr telefonu 32 72 85 700 lub na naszej stronie internetowej www.bur.fgsa.pl.

Przypominamy, że głównym założeniem Podmiotowego Systemu Finansowania jest samodzielny i świadomy wybór usług w BUR przez Przedsiębiorców, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.