Pracownik o niskich kwalifikacjach

Przypominamy, że termin „pracownik o niskich kwalifikacjach” oznacza osobę posiadającą wykształcenie gimnazjalne/ ponadgimnazjalne/ średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa.