Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 01-06.10.2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 01-06.10.2019 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Obsług Klienta w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków tj. do dnia 03.10.2019 r. w godz. 8:00-15:00.

Lista fiszek – pobierz plik